Subsidie elektrische mobiliteit

29/12/2018.    Er zijn een aanzienlijke hoeveelheid belastingvoordelen en subsidies voor elektrische mobiliteit. Als u een elektrische auto, elektrische scooter, elektrische fiets, elektrische driewieler of een elektrische buitenboordmotor aanschaft helpt de overheid hier graag aan mee en ook kunt u soms een vergoeding krijgen bij het inleveren van uw oude vervoermiddel. In veel gevallen hangt het echter af van uw woonplaats of waar uw bedrijf is gevestigd. Klik op de onderstaande links om direct uit te komen bij de belastingvoordelen en subsidies voor elektrische mobiliteit die voor u van toepassing zijn. Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf hieronder in op onze nieuwsbrief.

Elektrisch vervoer: Belastingvoordeel voor iedereen

Aanschaf subsidie voor nieuwe en 2e hands elektrische voertuigen
Geen MRB Motor Rijtuigen Belasting voor 100% elektrische voertuigen
Geen BPM belasting bij aanschaf nieuwe elektrische voertuigen

Subsidie elektrisch vervoer: voor ondernemers

Uitleg over de MIA regeling en de VAMIL regeling voor ondernemers
Milieu Investering Aftrek (MIA) en VAMIL voor uw elektrische auto 
Milieu Investering Aftrek (MIA) en VAMIL voor uw elektrische busje
Milieu Investering Aftrek (MIA) en VAMIL voor uw elektrische vrachtwagen
Milieu Investering Aftrek (MIA) en VAMIL voor uw elektrische laadpaal
Elektrische lease rijders betalen minder bijtelling voor hun privé kilometers
Kleinschaligheids Investeringsaftrek (KIA) voor een elektrische laadpaal
Aangepaste bijtelling voor zakelijk gereden elektrische auto’s

Subsidie elektrisch vervoer: per gemeente en stad

Tabel van subsidie voor privé elektrische laadpalen per gemeente en stad 
Amsterdam subsidie voor elektrische laadpaal voor de VVE
Rotterdam sloopregeling oude (bestel)auto’s en subsidie voor elektrische auto
Rotterdam sloopregeling voor vervuilende bromfietsen en snorfietsen
Nieuwegein subsidie voor aanschaf van een elektrische scooter
Arnhem sloopregeling voor dieselauto’s in de milieuzone

Ondernemer subsidies voor specifieke steden:

Amsterdam subsidie voor elektrische auto’s die veel in de stad rijden
Den Haag subsidie nieuwe en tweedehands elektrische auto en bus
Rotterdam subsidie voor elektrische fietsen voor maaltijd bezorgers

Altijd op de hoogte blijven? Schrijf hieronder in op onze nieuwsbrief.


Aanschaf subsidie voor nieuwe en 2e hands elektrische voertuigen

De overheid geeft vanaf 2021 een bedrag van maximaal 6000 euro voor de aanschaf van een elektrische auto in privébezit en maximaal 3430 euro voor zakelijke rijders. In 2030 worden deze bedragen stapsgewijs verlaagd naar respectievelijk 2200 euro voor privébezit en 1830 euro voor zakelijke rijders. De MIA regeling vervalt in 2020 voor zakelijke rijders. 

De hoogte van de subsidie hangt af van de aanschafwaarde van de auto. Het maximale bedrag is van toepassing op een auto met een aanschafwaarde van 60.000 euro en loopt linear of tot een aanschafwaarde van 40.000 euro. 


Geen Motor Rijtuigen Belasting (MRB) voor 100% elektrische voertuigen

Net als in 2017 hebben alle elektrische personenauto’s, elektrische busjes, elektrische motoren en elektrische vrachtwagens volledige vrijstelling voor het betalen van Motor Rijtuigen Belasting (MRB). Dit voordeel geldt zowel zakelijk als persoonlijk. Dit kan een voordeel tot wel 2500 euro per jaar opleveren voor een elektrische auto en meer voor de zwaardere voertuigen. Als u een hybride voertuig heeft met een verbrandingsmotor naast de elektromotor moet u wel Motor Rijtuigen Belasting betalen. U bent dan echter nog steeds voordelig uit in vergelijking met een gelijkwaardige auto die alleen een verbrandingsmotor heeft.

Het kabinet heeft aangegeven dat elektrische auto’s tot 2025 zijn vrijgesteld van het rijksdeel van de Motor Rijtuigen Belasting en dat vanaf 2025 een oplopend percentage aan MRB dient te worden betaald. Dit percentage start op 25% in 2025 en loopt op tot 45% in 2030. Ook 2e hands elektrische auto’s blijven vrijgesteld van MRB tot 2025. De Motor Rijtuigen Belasting voor mensen met een benzine of diesel auto zal omhoog gaan. 

RVO website MRB
Belastingdienst MRB
MRB Rekentool


Geen BPM belasting bij aanschaf nieuwe elektrische voertuigen

Iedereen die een nieuwe auto, nieuwe motor of nieuw bestelbusje koopt of naar Nederland importeert moet hierover BPM belasting betalen. Deze belasting is gerelateerd aan de hoeveelheid CO2 die uw voertuig per kilometer uitstoot. Uit onderzoek is gebleken dat de top 10 in Europa verkochte auto’s gemiddeld een CO2 uitstoot hebben van iets meer dan 125 gram/kilometer. Als u een dergelijke auto nieuw zou kopen zou u 5830 euro aan BPM moeten betalen bij de aanschaf. Koopt u een auto met een hogere uitstoot kan dit bedrag tot wel 3 keer zo hoog zijn. Koopt of importeert u echter een nieuwe 100% elektrische auto, 100% elektrisch busje of 100% elektrische motor, dan bent u geen BPM verschuldigd. Dit voordeel geldt zowel zakelijk als persoonlijk.

Het kabinet heeft aangegeven dat elektrische auto’s tot 2025 zijn vrijgesteld van BPM en dat vanaf 2025 een vast bedrag van 350 euro per jaar dient te worden betaald aan BPM.

Let op:
In de links wordt verwezen naar een aantal uitzonderingen voor ondernemers, kampeerbusjes en vrachtwagens die toch als personenauto’s worden gezien.

Belastingdienst BPM info
Belastingdienst BPM tarief
BPM Ondernemersregeling


Uitleg over MIA: Milieu Investeringsaftrek voor Milieu Investeringen

Als uw onderneming vennootschaps- of inkomstenbelastingplichtig is, kunt u de aanschafkosten van een milieu investering zoals een elektrisch vervoermiddel of een laadpaal in veel gevallen tot 36% in mindering brengen op de fiscale winst via de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Elk jaar wordt er een lijst opgesteld welke investeringen wel, en welke investeringen niet in aanmerking komen voor de MIA.

Over het algemeen komen WEL in aanmerking:

Alle aanschafkosten en voortbrengingskosten die toe te rekenen zijn aan het bedrijfsmiddel. Dus bijvoorbeeld ook kosten voor het ombouwen van een auto naar elektrisch.
Kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en daarom geen zelfstandige betekenis hebben. Bijvoorbeeld apparatuur voor het ombouwen van een auto naar elektrisch.
Kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel mits het ‘aangepaste bedrijfsmiddel’ voldoet aan de eisen van de Milieulijst. Bijvoorbeeld de kosten voor het laten inbouwen van een conversiekit voor een elektrische auto.
Kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel, mits dit een verbetering van het milieu of het dierwelzijn oplevert. Dit betekent dat vervanging van een apparaat of een onderdeel dat verlaging van de emissie, een vergroting van de grondstoffenbesparing, afvalpreventie of dierwelzijn tot gevolg heeft in aanmerking komt.
Kosten die worden gemaakt voor het gebruiksklaar maken van het tweedehandse bedrijfsmiddel. Dus ook de kosten van het ombouwen van een bestaande voertuig naar elektrisch.
Ook milieuadvieskosten komen in aanmerking voor de MIA. U zult zich in veel gevallen moeten laten adviseren of het voor u rendabel is om een voertuig naar elektrisch te converteren. De kosten voor dit advies zijn aftrekbaar.

Over het algemeen komen NIET in aanmerking:

De aanschaf van tweedehands bedrijfsmiddelen. Dit geldt dus niet voor vervoersmiddelen die u laat ombouwen naar elektrisch, die vallen wel onder de MIA.
Investerigen minder dan 2500 euro.
Onderhoudskosten aan het geïnvesteerde.
Vaartuigen voor representatieve doeleinden.
investeringen die nog niet in gebruik zijn genomen en waarvan na 1 jaar na de datum van opdracht minder dan 25% van het investeringsbedrag is betaald. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.
investeringen waarop Energie-investeringsaftrek (EIA) is toegepast.

Heeft u een onderneming en overweegt u om een auto of ander voertuig of vaartuig om te bouwen of om te laten bouwen naar elektrisch? Het hangt af van specificaties van het project waar u dit het beste kunt laten doen. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen voor vrijblijvend overleg.

Uitleg over VAMIL: Willekeurige Afschrijving voor Milieu Investeringen

De VAMIL regeling gaat altijd samen met de MIlieu Investering Aftrek (MIA). De VAMIL regeling komt er op neer dat u een investering in een laadpaal, elektrisch voertuig of elektrisch vaartuig meteen in het eerste jaar tot 75% afgeschreven mag worden. Deze afschrijving drukt direct op het resultaat van het bedrijf, waardoor u minder vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd bent.

RVO MIA VAMIL
Milieulijst MIA VAMIL
Belastingdienst MIA VAMIL
Rekenvoorbeeld MIA VAMIL


Milieu Investering Aftrek (MIA) voor uw elektrische auto

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Volledig elektrische auto’s komen tot 50.000 euro in aanmerking voor 36% MIA aftrek onder code G 3110. Ook kosten voor het rijklaar maken van de auto kunnen gemeld worden voor de MIA aftrek. U dient uw investering aan te melden bij het RVO om in aanmerking te kunnen komen voor de aftrek. U kunt MIA aanvragen binnen 3 maanden nadat u het voertuig besteld hebt. Het voertuig hoeft nog niet op kenteken te staan. De besteldatum en niet de datum waarop het voertuig op kenteken komt, is bepalend voor de eisen die aan het voertuig gesteld worden. 

Het kabinet heeft aangegeven dat de MIA regeling voor elektrische auto’s en laadpalen per 2020 komt te vervallen. 

MIA VAMIL Auto


Milieu Investering Aftrek (MIA) voor uw elektrische busje

Elektrisch aangedreven bestelbusjes komen onder code F 3114 in aanmerking voor MIA en Vamil en elektrische bussen onder code F 3108. Elektrische bestelbusjes komen tot een maximaal bedrag van 75.000 euro in aanmerking voor aftrek onder de MIA / VAMIL aftrek. Voor uitleg over de MIA en de VAMIL regeling klik hier.

MIA VAMIL Busje


Milieu Investering Aftrek (MIA) voor uw elektrische vrachtwagen

Elektrisch aangedreven vrachtwagens komen onder code F 3116 in aanmerking voor MIA en Vamil. Ook de kosten voor de bakwagenchassis of trekker komen in aanmerking. Voor uitleg over de MIA en de VAMIL regeling klik hier.

MIA VAMIL Vrachtwagen


Milieu Investering Aftrek (MIA) voor uw elektrische laadpaal

Als uw onderneming vennootschaps- of inkomstenbelastingplichtig is, kunt u de aanschafkosten van laadpalen in veel gevallen tot 36% in mindering brengen op de fiscale winst via de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Dit geldt voor zowel voertuigen als vaartuigen. Voorwaarde is wel dat het om een laadpaal gaat voor eigen voertuigen en vaartuigen, dat deze op het terrein van het bedrijf worden geplaatst en dat de investeringskosten meer dan 2500 euro bedragen. Als de kosten voor een laadpaal lager zijn kan er nog steeds van de MIA regeling gebruikt gemaakt worden door de kosten voor de laadpaal op te tellen bij de kosten van het elektrische voertuig. Ook laadpalen voor elektrische fietsen, scooters vallen onder de MIA regeling. Let op, de investering moet vooraf worden aangemeld om van de MIA gebruik te kunnen maken. Net als bij alle andere MIA regelingen mag u ook gebruik maken van de VAMIL, de Willekeurige Afschrijving voor Milieu Investeringen.

Een aantal provincies, gemeentes en steden hebben extra subsidie voor laadpalen. Over het algemeen zijn deze subsidies echter niet voor bedrijven maar voor privé gebruik.

MIA VAMIL Laadpaal


Lease rijders betalen minder bijtelling privé kilometers

Bent u een lease rijder van een elektrische auto? U betaalt minder eigen bijdrage voor uw privé kilometers. Hoeveel de bijtelling precies is, hangt af van het moment waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven voor de auto.

Belastingdienst privekilometers
RVO elektrisch lease rijden


Kleinschaligheids Investeringsaftrek (KIA) voor laadpalen

Als u in een boekjaar minimaal 450 euro exclusief BTW investeert in de aanschaf of de voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In het geval van elektrisch vervoer zijn het echter meestal de MIA en de VAMIL regelingen die u moet toepassen.

Overzicht KIA
Voorwaarden KIA
Uitzonderingen KIA


Aangepaste bijtelling voor zakelijk gereden elektrische auto’s

In 2019 en 2020 geldt voor elektrische auto’s met een aanschafwaarde tot 50.000 euro een bijtelling percentage van 4%. Over het deel van de aanschafwaarde boven de 50.000 euro betaalt u 22% bijtelling. Vanaf 2021 vervalt het bijtelling percentage van 4% en moet in alle gevallen een percentage van 22% worden gehanteerd.

Voor oudere elektrische auto’s gelden aangepaste tarieven. Voor een volledig overzicht kunt u dit document raadplegen. 


Subsidie elektrische laadpalen per gemeente voor particulieren

In de onderstaande tabel worden alle provincies, gemeentes en steden met een subsidie voor elektrische laadpalen voor particulieren opgesomd. Veel gemeentes en plaatsen op verzoek gratis een openbare laadpaal in uw buurt als deze er nog niet is. Vaak is het criterium dat een openbare laadpaal niet verder dan 300 meter van u af mag zijn. In de onderstaande tabel staat welke gemeentes en steden gratis een openbare laadpaal voor u kunnen plaatsen en welke gemeentes ens steden een bijdrage geven voor een laadpaal op eigen terrein. Klik op de links voor meer informatie over hoe de subsidie elektrische laadpalen werkt en hoe u deze kunt aanvragen.

  Laadpunt Eigen terrein Openbaar Meer info
Provincie Drenthe Dubbel 1000 euro 1000 euro Meer info
Gemeente Eindhoven Beide Alle kosten Meer info
Gemeente Zoetermeer Beide Alle kosten Meer info
Alblasserdam Dubbel 1000 euro Meer info
Amstelveen Beide Alle kosten Meer info
Bloemendaal Beide Alle kosten Meer info
Brielle Beide Alle kosten Meer info
Capelle aan den IJssel Beide Alle kosten Meer info
Delft Beide Alle kosten Meer info
Doeveren Beide 500 euro Meer info
Dordrecht Dubbel 1000 euro Meer info
Drunen Beide 500 euro Meer info
Elshout Beide 500 euro Meer info
Giersbergen Beide 500 euro Meer info
Gooise Meren Beide Alle kosten Meer info
Gouda Beide Alle kosten Meer info
Haarlem Beide Alle kosten Meer info
Hilversum Beide Alle kosten Meer info
Haarsteeg Beide 500 euro Meer info
Heesbeen Beide 500 euro Meer info
Hedikhuizen Beide 500 euro Meer info
Hellevoetsluis Beide Alle kosten Meer info
Heusden Beide 500 euro Meer info
Huizen Beide Alle kosten Meer info
Kaag en Braasem Beide Alle kosten Meer info
Krimpen aan den IJssel Beide Alle kosten Meer info
Lansingerland Beide Alle kosten Meer info
Leidschendam Beide Alle kosten Meer info
Midden Delfland Beide Alle kosten Meer info
Nieuwkuijk Beide 500 euro Meer info
Nissewaard Beide Alle kosten Meer info
Nootdorp Beide Alle kosten Meer info
Oudheusden Beide 500 euro Meer info
Papendrecht Dubbel 1000 euro Meer info
Pijnacker Beide Alle kosten Meer info
Rotterdam Beide Alle kosten Meer info
Nissewaard Beide Alle kosten Meer info
Tilburg Beide 1000 euro Meer info
Schiedam Beide Alle kosten Meer info
Sliedrecht Dubbel 1000 euro Meer info
Utrecht Beide 1500 euro 2500 euro Meer info
Vlaardingen Beide Alle kosten Meer info
Vlijmnen Beide 500 euro Meer info
Voorburg Beide Alle kosten Meer info
Voorschoten Beide Alle kosten Meer info
Wassenaar Beide Alle kosten Meer info
Westland Beide Alle kosten Meer info
Westvoorne Beide Alle kosten Meer info
Zaanstad Beide Alle kosten Meer info
Zwijndrecht Dubbel 1000 euro Meer info

Amsterdam subsidie elektrische auto’s die veel in stad rijden

De Amsterdamse subsidie elektrische voertuigen die dagelijks veel kilometers in de stad maken stimuleert om dat de doen met een elektrisch voertuig. De subsidiebedragen voor 2018 zijn: 5.000 euro subsidie voor een elektrische zakelijke personenauto, 5.000 euro subsidie voor een elektrische bestelauto, 5.000 euro subsidie voor een elektrische taxi en 20 procent subsidie van de aanschafwaarde (tot maximaal 40.000 euro) van een elektrische vrachtauto en bus.

Daarnaast is er een extra subsidieregeling van 5.500 euro voor de aanschaf van een nieuwe 100 procent elektrische bestelauto voor ondernemers die minimaal 3 keer per week in de stad rijden. Deze regeling komt bovenop de bestaande subsidie elektrische bestelauto’s; zakelijk rijders die voldoen aan alle voorwaarden ontvangen dan ook 10.500 euro. Voor deze regeling geldt op = op. Een ondernemer ontvangt maximaal voor 2 nieuwe elektrische bestelauto’s subsidie.

Momenteel is Amsterdam een subsidiepot van 500.000 euro aan het optuigen voor schone taxi’s in de stad. Als u inschrijft op onze nieuwsbrief word u bericht als hier meer nieuws over is. 

Amsterdam elektrische auto’s in de stad


Rotterdam sloopregeling en subsidie elektrische auto

Rotterdammers (zowel particulieren als ondernemers) met oude, vervuilende personen- of bestelauto’s kunnen in aanmerking komen voor de subsidie sloop personen- en bestelauto’s. De sloopregeling is, in verband met het verder verbeteren van de luchtkwaliteit in Rotterdam, voor onbepaalde tijd verlengd. Als men in aanmerking komt voor de sloopregeling, dan levert de oude auto tenminste 1.000 euro op en dit kan oplopen tot 2.500 euro. Koopt men een 100 procent elektrische auto terug kan men daar een extra subsidie elektrische vervoermiddelen voor ontvangen. Ook tweedehands elektrische auto’s en bestelbusjes komen in aanmerking voor deze subsidie elektrische vervoersmiddelen.

Rotterdam sloopregeling auto’s en busjes


Amsterdam subsidie elektrische laadpaal voor uw VVE

In Amsterdam kunt u subsidie krijgen voor een elektrische laadpaal op de parkeerplaats van uw VVE. Voor het plaatsen van een elektrische laadpaal is normaal gesproken toestemming van de VVE nodig. Op de website van de subsidie vind u tevens een stappenplan voor het realiseren van een laadpunt op het parkeerterrein van uw VVE.

Amsterdam laadpaal VVE


Rotterdam sloopregeling vervuilende brom en snorfietsen

Rotterdammers met oude, vervuilende snorfietsen en brommers kunnen deze ook laten slopen en subsidie ontvangen voor een elektrisch alternatief. De bijdrage is 300 euro voor elke snorfiets of brommer ouder dan 2010. Let op, u moet uw snorfiets of brommer laten slopen bij een RDW erkend bedrijf in Rotterdam.

Rotterdam sloopregeling bromfietsen


Den Haag subsidie nieuwe en tweedehands elektrische auto en bus

Ondernemers in Den Haag kunnen tot 31 december 2018 een volledig elektrische bestelauto kopen met de haagse subsidie elektrische vervoersmiddelen. Dat mag een tweedehands of nieuwe auto zijn. Bij aankoop van een tweedehands auto geeft de gemeente 3.000 euro subsidie, bij aankoop van een nieuwe auto is het bedrag 5.000 euro. Het totale beschikbare subsidiebedrag is 300.000 euro.

Den Haag elektrische voertuigen


Rotterdam subsidie elektrische fietsen voor maaltijdbezorgers

Als uw bedrijf maaltijden bezorgt kunt u 50% tot een maximum van 1000 euro subsidie krijgen op de aanschaf van een elektrische fiets. De subsidie elektrische maaltijdbezorger fietsen loopt tot eind 2018.

Rotterdam elektrische maaltijdfietsen


Nieuwegein subsidie voor aanschaf elektrische scooter

Als inwoner van Nieuwegein krijgt u maximaal 500 euro tot 30% van de aanschaf van een nieuwe elektrische scooter vergoed per persoon en per huishouden. De regeling gaat in op 1 november 2018. Een aanvraag van de subsidie moet binnen zes maanden na de aankoopdatum van de elektrische scooter zijn ingediend

Nieuwegein elektrische scooters


Arnhem subsidie voor sloop diesels

Arnhem biedt een subsidie van 1000 euro voor het slopen van dieselauto’s van voor 1 januari 2005. Deze subsidie is aan te vragen voor bewoners en zelfstandig ondernemers die in de milieuzone zijn gevestigd, of zijn gevestigd in een gebied dat alleen via de milieuzone is te bereiken. 

Arnhem dieselauto sloopregeling