Nederlandse Milieuzones voor voer- en vaartuigen

29/12/2018.    In een milieuzone zijn alleen voertuigen welkom die weinig of helemaal niets aan de luchtvervuiling bijdragen. Rijd of vaar je zonder ontheffing toch met een (te) vervuilend voertuig of vaartuig de milieuzone in, dan kun je een fikse boete krijgen. In dit artikel lees je welke regels gelden, in welke steden en voor welke voertuigen en vaartuigen. Vrachtwagens laten we hierbij buiten beschouwing.

Momenteel wordt er gewerkt aan een landelijk systeem voor milieuzones. Gemeentes kunnen dan kiezen uit 1 van de 2 landelijk vastgestelde variaties; het verbieden van alle diesel voertuigen met euroklasse 3 of hoger, of het verbieden van alle diesel voertuigen met euroklasse 4 of hoger. De nieuwe regels gelden vanaf 2020. Vanaf 2025 blijven de twee categorieën van milieuzones gehandhaafd, maar het systeem schuift dan één euroklasse op. De regels voor auto’s en bestelbusjes wordt vanaf 2020 gelijk getrokken. 

Meer informatie over milieuzones voor vrachtwagens is te vinden bij het Expertise Centrum Milieuzones. Meer informatie over de mogelijkheden om auto’s om te bouwen naar elektrisch is hier op onze website te vinden en meer informatie over hoe je auto ombouwt is te vinden op onze NLelectric Facebook pagina. Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen voor milieuzones voor vaartuigen en voertuigen? Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

Amsterdam
Arnhem
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht
Den Haag
Maastricht


Elk voertuig zijn eigen regels

Voor verschillende voertuigen en vaartuigen gelden verschillende milieueisen. Auto’s, bestelauto’s, brommers, scooters en zelfs boten hebben allemaal hun eigen regels. Zorg er dus voor dat je goed weet met welk voertuig je in welke stad of milieuzone wel of niet welkom bent. Omdat fijnstof bij oudere dieselmotoren als sterk vervuilend wordt gezien gelden de regels vaak het zwaarst voor dieselauto’s en diesel bestelbusjes. Ook de als sterk vervuilend geachte 2-takt motoren op brommers, scooters, snorfietsen en kleine buitenboordmotoren zijn in een aantal gevallen nu al, of in de nabije toekomst, verboden in milieuzones. Elektrische voertuigen en vaartuigen zijn te allen tijde wel toegestaan in alle milieuzones.

Soms is ontheffing toch mogelijk

In sommige gevallen is het mogelijk om een ontheffing voor uw voertuig aan te vragen zodat u (veelal tijdelijk) toch een milieuzone kunt bezoeken met een voertuig dat niet aan de regels voldoet. Deze ontheffing kun je aanvragen op de website van de gemeente van de betreffende stad waar de milieuzone geldt. Voor sommige voertuigen zoals oldtimers en campers zijn er ook vaak aanvullende regels gemaakt zodat u met deze voertuigen toch een milieuzone in kunt. Deze regels zijn echter niet voor alle steden gelijk.

Oldtimer -auto’s en -bromfietsen

In veel milieuzones is een uitzondering gemaakt voor oldtimer auto’s. Elke gemeente mag op dit moment haar eigen milieuzone regels bepalen dus voorzichtigheid is nog steeds geboden. Recent is er ook een stap genomen voor oldtimer bromfietsen. Omdat het vaak onduidelijk was hoe oud een bromfiets was hebben alle oldtimer bromfiets bezitters van het RDW een kentekencard met daarop een aangepaste toelatingsdatum toegestuurd gekregen. Met deze correctie ontstaat helderheid over de leeftijd van de bromfiets en kan bij een aantal gemeentes zoals Amsterdam ontheffing worden aangevraagd voor toegang tot de milieuzone. Gedetailleerde informatie over de oldtimer bromfietsen en milieuzones kunt u vinden op de website van het RDW.

Controle binnen de milieuzone

Met behulp van camera’s, scanauto’s en opsporingsbeambten wordt op kenteken niveau gecontroleerd of uw auto een milieuzone in mag. De kans dat uw auto wordt geregistreerd is zeer hoog en het wordt ten sterkste afgeraden om met een niet toegelaten auto toch de milieuzone in te rijden. De boetes kunnen namelijk behoorlijk oplopen, voor auto’s bijvoorbeeld 90 euro. Als u toch een boete krijgt wordt deze geïnd door het CJIB en niet door de gemeente zelf.

Kan ik toevallig een milieuzone inrijden?

De milieuzones worden aangegeven met borden waarop staat welke voertuigen wel en welke voertuigen niet worden toegelaten. Deze borden staan altijd op een plek waar het nog mogelijk is om een andere route te nemen. Het is dus heel moeilijk om u te vergissen en toevallig een milieuzone in te rijden.

Hoe weet ik de regels voor mijn auto?

Over het algemeen telt de datum eerste toelating van uw voertuig of uw voertuig wel of niet welkom is in een milieuzone. Alle gemeentes met een milieuzone hebben ook een kenteken checker waarmee u direct kunt zien of uw auto wel of niet een milieuzone in mag rijden.

Waarom doet elke stad wat anders?

Er is momenteel veel discussie gaande over milieuzones. Doordat gemeentes zelf de milieuzones en de regels mogen bepalen kan het voorkomen dat u met uw auto wel in de ene milieuzone en niet in de andere milieuzone wordt toegelaten. Er wordt op dit moment bekeken of er landelijke, voor iedereen gelijke, regels kunnen worden ingesteld.

Huidige en geplande milieuzones

Onderstaand wordt voor alle steden met een milieuzone een overzicht gegeven welke voertuigen en vaartuigen wel en niet worden toegelaten. Er zijn ook een aantal steden die de komende jaren een milieuzone willen invoeren of bezig zijn met de plannen om een milieuzone in te voeren. Klik op de stad om direct bij de regels en de plannen voor de milieuzone te komen.

Amsterdam
Arnhem
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht

Voor de steden Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk en Tilburg zijn alleen milieuzones voor vrachtwagens ingesteld. Er zijn in deze steden dus geen beperkingen voor personenauto vervoer.

Altijd op de hoogte blijven? Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.


Milieuzone Amsterdam

Amsterdam is voorloper op het gebied van milieuzones. Niet alleen waren ze er vroeg bij met het instellen van milieuzones voor vrachtwagens en bestelbusjes, Amsterdam heeft momenteel ook het meest uitgebreide beleid van Nederland, met extra milieuzones voor brommers, scooters en 2-takt buitenboordmotoren voor pleziervaart.

Er worden ook geen parkeervergunningen meer uitgegeven voor dieselauto’s met een datum eerste inschrijving van voor 1 januari 2005 of voor benzineauto’s (of LPG, CNG, ethanol, alcohol en E85) met een datum eerste inschrijving van voor 1 juli 1992. Dit geldt ook voor oldtimers. Elke auto die niet aan de leeftijdseisen voldoet, maar is omgebouwd naar een elektrisch voertuig komt wel in aanmerking voor een parkeervergunning en voor toegang tot de milieuzone. Voor ondernemers is er subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een 100% elektrisch vervoermiddel.

Diesel bestelbusjes Verbod voor diesel bestelbusjes van voor 01/01/2000
Benzine bestelbusjes
Diesel personenauto Geen parkeervergunning voor dieselauto’s van voor 01/01/2005
Benzine personenauto Geen parkeervergunning voor benzine auto’s van voor 01/07/1992
Brommers en scooters Verbod voor alle brommers en scooters van voor 1 januari 2010
2-takt buitenboordmotoren Verbod voor 2 takt buitenboordmotoren op bepaalde vaarroutes
4-takt buitenboordmotoren
Oldtimer -auto’s en -busjes Aanvragen van een nieuwe parkeervergunning niet meer mogelijk
Oldtimer bromfietsen Bromfietsen ouder dan 30 jaar hebben wel toegang tot milieuzones
Overige uitzonderingen Bestelbusjes voor vervoer met een medische aandoening

Kaart milieuregels Amsterdam
Je kenteken controleren
Ontheffingen brommers/scooters
Ontheffing bestelbusjes

Parkeervergunningen
Subsidie OV/E-bike/electrische scooter
Scooter en Brommer inleverdagen

Het verbod voor brommers en scooters is ingegaan op 1 januari 2018, maar tot 1 mei 2018 worden nog waarschuwingen gegeven. In Amsterdam staan meer dan 13.000 brommers en snorfietsen geregistreerd die niet meer in de milieuzone welkom zijn. De boete bij overtreding is 65 euro. Tot en met 30 april gelden de Amsterdamse inleverdagen waarbij u nog 25 euro krijgt voor uw vervuilende bromfiets, scooter of snorfiets.

Naast voertuigen heeft Amsterdam ook een verbod ingesteld voor 2-takt buitenboordmotoren op bepaald vaarroutes. 2-takt binnenboordmotoren en 4-takt buitenboordmotoren zijn nog wel toegestaan. Uitzondering zijn de hoofddoorvaarroutes de Kostverlorenvaartroute en de Amstelroute. Het verbod geldt alleen voor 2-takt motoren die niet aan de Europese norm 2003/44/EC voldoen (deze 2-takt motoren hebben een mix van benzine en olie als brandstof). Zeer moderne 2-takt buitenboord motoren zoals de Evinrude E-Tec zijn, net als elektrische buitenboordmotoren wel toegestaan.

Meer informatie over de milieuzone voor vaartuigen


Milieuzone Arnhem

Per 1 januari 2019 geldt in Arnhem 1 van de strengste milieuzones in Nederland. Er golden al aanzienlijke restricties voor vrachtwagens in het centrum van Arnhem, maar nu worden ook dieselauto’s van 14 jaar en ouder verboden. De boete voor overtreding bedraagt 230 euro. 

Er wordt gratis ontheffing verleend aan alle houders van een Europese Invalidenparkeerkaart die in Arnhem wonen. Houders van een Europese Invalidenparkeerkaart die buiten Arnhem wonen kunnen voor 36 euro per jaar ontheffing aanvragen, net als marktkooplieden.

In sommige andere gevallen is het ook mogelijk om ontheffing aan te vragen voor 282 euro per jaar. Voor meer informatie over de mogelijkheden en voor het controleren van uw kenteken kunt u terecht op de website van de gemeente Arnhem. Wilt u exact weten waar de milieuzonde geldt? Kijk dan op de de Arnhemse milieuzone kaart

Arnhem biedt ook een sloopsubsidie van 1000 euro voor het laten ontmantelen van uw dieselauto van voor 1 januari 2005. Deze subsidie is aan te vragen voor bewoners en zelfstandig ondernemers die in de milieuzone zijn gevestigd, of zijn gevestigd in een gebied dat alleen via de milieuzone is te bereiken. Meer informatie vind u hier


Milieuzone Nijmegen

Ondanks dat er op dit moment in Nijmegen geen milieuzone van kracht is heeft Nijmegen misschien wel de meest ambitieuze plannen van Nederland. Nijmegen wil in plaats van alleen een deel van de stad van de hele gemeente een milieuzone maken. Dit zou dan gelden voor vrachtverkeer, auto’s en voor de scheepvaart. De gedachte van het plan is dat als door de hele omgeving minder wordt vervuild de stad ook meeprofiteert. De nieuwe regels staan gepland voor 2020.

In april 2018 heeft Nijmegen besloten om de komende 4 jaar in 8 wijken versneld een milieuzone in te stellen, 2 per jaar. De eerste 2 jaar zal worden gestart met de wijken Hengstdal, Meijhorst en Bottendaal. Zodra er meer informatie bekend is wordt deze hier vermeld.


Milieuzone Rotterdam

In Rotterdam is er veel ophef geweest over hun milieuzone. Na een rechtszaak in 2017 is bepaald dat oude benzineauto’s van voor 1 juli 1992 niet meer werden beboet. De Raad van State heeft deze beslissing echter weer ongedaan gemaakt zodat benzineauto’s van voor 1992 daarna ook weer verboden waren in Rotterdam. Een paar weken later bleek het echter niet meer uit te maken omdat het stadsbestuur een groot deel van de milieuzone uit eigen beweging weer had opgeheven. Oude benzineauto’s mogen direct weer de stad in en oude dieselauto’s mogen vanaf 1 januari 2020 weer de stad in. 

In een aantal gevallen geeft Rotterdam subsidie om uw oude auto of bestelbus te laten slopen, zodat u een schoner alternatief kunt terugkopen. Er is nog extra subsidie beschikbaar als u een 100% elektrische auto terugkoopt.

Diesel bestelbusjes Verbod voor diesel bestelbusjes van voor 01/01/2001
Benzine bestelbusjes Verbod voor benzine bestelbusjes van voor 1 januari 1992
Diesel personenauto Tot 01/01/2020 verboden voor diesel personenauto’s van voor 1 januari 2001
Benzine personenauto
Brommers en scooters
Oldtimer voertuigen Geen toegang beperkingen voor oldtimers ouder dan 40 jaar

Rotterdam Milieuregels
Kenteken controleren
Ontheffingen Rotterdam
Subsidie voor slopen oude auto’s


Milieuzone Utrecht

Utrecht heeft momenteel een milieuzone voor de meeste oudere dieselvoertuigen en momenteel lopen de procedures om vanaf 2020 in de binnenstad ook een verbod in te stellen voor brommers en scooters. U kunt in Utrecht wel een ontheffing aanvragen voor uw oldtimer, gehandicaptenvervoer en maximaal 6 keer per jaar voor een camper.

Diesel bestelbusjes Verbod voor diesel bestelbusjes van voor 01/01/2001
Benzine bestelbusjes
Diesel personenauto Verbod voor diesel personenauto’s van voor 01/01/2001
Benzine personenauto
Brommers en scooters Ingang verbod op brommers en scooters gepland voor 2020
Oldtimer auto’s en busjes Voor oldtimers ouder dan 40 jaar is ontheffing aan te vragen
Ontheffing busjes Maximaal 6 keer per jaar of voor bijzondere omstandigheden
Ontheffing campers Maximaal 6 keer per jaar aan te vragen

Meer informatie
Ontheffing aanvragen
Kaart Milieuregels Utrecht
Kenteken controleren


Milieuzone Den Haag

Den Haag heeft per mei 2018 ook haar verdergaande plannen voor een milieuzone aangekondigd. De meest vervuilende bestel- en personenauto’s mogen binnenkort niet meer in het centrum komen. Vanaf 2020 zijn tweetakt-brommers ook niet meer welkom in Den Haag. Den Haag gaat nog een extra regel invoeren. Brommers en scooters moeten van het fietspad verdwijnen, behalve wanneer ze elektrisch zijn. Er is tevens een stimuleringsmaatregel aangekondigd voor elektrische taxi’s, maar details zijn hierover nog niet bekend.


Milieuzone Maastricht

Maastricht zat op koers om per 1 januari 2019 een milieuzone in te voeren, maar de plannen zijn een jaar uitgesteld. Maastricht wilde net als in Duitsland een systeem invoeren met stickers, maar na de uitspraken van het kabinet over uniforme regelgeving heeft Maastricht haar plannen voor de milieuzone uitgesteld.